Ny sida

Har ni mot förmodan missat den så är adressen följande

www.meteropolen.se

Kommer inte uppdatera denna sidan mera men den kommer finnas kvar.

kombinerad hobby?

Har äntligen hittat ett sätt att kombinera mina två största intressen, surfing och fiske...

Shark - Funny video clips are a click away

bloggande

Tillbaka i data världen. Ingen ny dator men en lånad. Ganska skönt att vara utan dator faktiskt. Men helt utan har jag inte vart, kan väl säga att jag haft begränsad tillgång ett par månader.

Får se hur mycket jag hinner skriva här. Kommer i framtiden att skriva på www.constellationstockholm.se Där kan ni läsa om förberedelser inför klubblags VM samt lite annat som kan dyka upp. Förhoppningsvis kan jag skriva lite på bägge.

Sitter och gör tackel på kvällarna och häromkvällen slogs jag av någonting. Gjorde 12 tackel med Colmic Stream flöten. 3-4-5 gr flöten. 4 tackel av varje storlek. Det som var så fantastikt var att på 5gr flötena skillde endast 1 nr 8 hagel mellan de fyra. På 4gr skillde ingenting mellan tre flöten och på de fjärde var det en nr 10! På 3gr skillde en nr 8 mellan två och de andra två var exakt lika stora!!! HUR många gånger har man vart med om detta? Tänkte att det var en slump så jag tog fram 2 och 3gr Colmic Trent. gjorde 4 tackel, två av varje storlek. GIssa vad? Det skillde en nr 10 på 3gr och en nr 8 på 2 grammarna!!! Ringde Roger Järling och berättade vad jag vart med om. Han sa samma sak fast han hade gjort tackel på Menta. Nu pratar vi kvalite! Snacka om enkelt att göra tackel när det är så. bara att dunka på med bly och så en eller två nr 10 till. underbart!

ses och hörs, Freddan


Feeder regler

Nu har jag färdigställt reglerna för feeder kvalet. De går att läsa här under och kommer dyka upp på metetorget ganska snart, förhoppningsvis även på tävlingsfiskarnas sida. En liten reservation för felstavning då jag är ganska dålig på sånt men får hoppas att reglerna i alla fall är enklare att tyda en de engelska som några har haft problem med.

så här följer reglerna:


Förbundets officiella regler för grenen feeder

Organisation

-1-     Förbundet är ansvarig för att ett landslagskval genomförs, arrangemanget kan delegeras till enskild person eller klubb. Arrangemanget skall inte vara vinstdrivande för arrangören utan alla intäkter skall oavkortat gå till landslaget, kostnader för fiskekort eller andra omkostnader tas av intäkter för startavgiften. Laget skall använda pengarna till startavgifter, kostnader för boende och resa samt kostnader för beten.

-2-     Endast personer som har svenskt medborgarskap och är medlemmar av det nationella förbundet har rätt att deltaga på tävlingen. Personer som en gång deltagit för en annan nation kan ej tävla för en annan nation. Nationalitet skall kunna styrkas genom ID handlingar, pass eller andra dokument.

-3-     Varje nation som är medlemmar av C.I.P.S. har rätt att anmäla ett lag bestående av 5 metare och 1 reserv. Därför skall det svenska landslaget bestå av 5 tävlande metare och eventuellt en reserv och eller en kapten. De 5 första på kvalet bildar landslaget.

Regler gällande reserver på VM:

Om en olycka eller skada sker under tävlingen kan en tävlande ersättas av reserven som uppgetts i anmälan före lottning, men fiske tackel kan inte bytas ut. Bytet skall genomföras med hjälp av en medlem av juryn.

-4-     Tävlingen måste genomföras i ett vattendrag, till exempel en flod, kanal eller sjö. Det måste vara möjligt att fiska längs med hela sträckan. Djupet måste vara så jämt som möjligt och minst 1.5meter over hela sträckan och minst 40 meter brett. Dispens kan ges av tävlingskommiten eller grenansvarig om anledning föreligger.

-5-     Sträckan måste vara så rak som möjligt och erbjuda jämt fiske och förutsättningar för alla deltagare. Det får inte förekomma några luckor i sektionerna, alla deltagare skall stå i en rak linje, med undantag för avbrott i sektionen pga kraftledningar eller andra faror som kan skada tävlande och åskådare. Det skall vara minst 25 m till närmsta kraftledning från en tävlande.

-6-     Under tävlingen skall den tävlande ha en box som är minst 15 meter och max 30 meter.

Lottning

-8-     Lottning skall ske minst 90 minuter innan starten av tävlingen.

-9-     Peggarna skall alltid vara satta från lågt till högt nummer med start från vänster till höger.

Generella regler

-11-   A- Varje tävlande har 60 minuter på sig att förbereda sig på peggen. Vid ankomst till peggen skall all utrustning läggas utanför boxen. På angiven signal får utrustningen bäras in i boxen och upptackling kan börja. Det är inte tillåtet att börja förbereda utrustningen utanför boxen innan signalen som anger att de tävlande har rätt att gå in i boxen. Under upptacklingen får inte den tävlande ta hjälp av någon. Det är dock tillåtet att lämna utrustning, beten mm på peggen fram till startsignalen går. Efter startsignalen är det förbjudet att ge den tävlande någon utrustning eller beten, förutom delar för att laga trasiga spön men dessa skall i så fall lämnas på peggen så den tävlande själv kan laga sitt trasiga spö. Enda undantaget är om en spödel fastnad och inte går att ta isär, i dessa fall får den tävlande ta hjälp utifrån för att lösa problemet.

Beten och mäsk får lämnas hos den tävlande fram till startsignalen av tävlingen eller fram till eventuell beteskontroll. Efter det är det absolut förbjudet för den tävlande att ta emot mera beten eller mäsk. All mäskförberedelse skall ske innan start

 

.

-12-   Mäsk mängden skall mätas när den är färdig blandad och klar att användas (färdig fuktad och sållad). Till mäsk räknas jord, grus, majskorn, vete, hampa, etc och andra tillsatser. Den totala mängden får inte överstiga 12 liter. Mäsk begränsning kan ändras av arrangören i samspråk med grenansvarig.

a-   Den totala betesmängden är begränsad till max 2 liter vilket får innehålla max 0.50 liter jokers och bloodworms. Betes begränsngingen kan ändras av arrangören i samspråk med grenansvarig.;

b-  Efter mäsk kontrollen är det förbjudet att på något sätt sålla eller mixa mäsket med en elektrisk visp. Det är däremot tillåtet att använda en sprayflaska under tävlingen.

-13-   Den tävlande måste följa lokala bestämmelser vad gäller eventuella minimimått eller andra regler gällande fredade arter. Arrangören har ansvar för att meddela dessa mått och bestämmelser innan tävlingen. Fisken skall förvaras levande i ett keepnet under tävlingen. Keepnet måste vara minst 40cm i diameter för runda och minst 50cm diagonalt för rektangulära samt minst 4m långt.(dispens kan ges om anledning föreligger, observera dock att dessa regler gäller på VM/EM). Så mycket som möjligt av keepnet skall vara i vattnet under hela tävlingen. Inget annat sätt att förvara fisken är tillåtet. Den tävlande skall själv stå för keepnet av laglig standard ifall inte arrangören meddelar annat. Tävlande som bryter mot någon av dessa regler kommer bli straffade.

-14-   Allt mäsk och beten skall vara av naturlig art. Det är förbjudet att använda produkter av metal, artificiella beten av olika material(polyester, gummi, plast, skumgummi, etc) som tillexempel maggots, silkesmaskar, bloodworms, majs, mask etc. Beten får inte vara rullade eller bakade runt kroken utan skall krokas på krokspetsen. Beten som bröd, deg, pellets, boiles. Bollar av mäsk etc är förbjudna. Hair rig är ej tillåtet då betet skall krokas på krokspetsen.

-15-   Tävlingstiden är 5 timmar. Om det skulle bli åska under tävlingen avbryts tävlingen omedelbart och all utrustning läggs ner. De tävlande skall då gå ut ur boxen och bort från utrustningen. Arrangören meddelar när tävlingen kan återupptas. Tid som gått förlorad under avbrottet läggs inte på utan tävlingen avslutats som planerat. Det är förbjudet att mäska under den tid tävlingen avbryts.

-16-   Alla tävlande förväntas följa reglerna.

-17-   - Endast en enkel krok får användas. Det är förbjudet att fiska med drag, flugor, levande eller död fisk eller bitar av fisk eller andra arter av djur som tex grodor.

- Om en situation uppstår under tävlingen har juryn rätt att kontrollera reglerna i punkt 17-35.

- Fisk som av misstag är krokad utanför munnen räknas också.

- Medvetet ryckfiske är förbjudet.

- Under tävlingen är det förbjudet för den tävlande att använda walkie-talkies och kikare.

- Ekolod är förbjudet under tävling men även under träning.

- Endast fisk som sitter på den tävlandes utrustning räknas. Fisk fångad på något annat vis eller fisk som är ansluten till en annan tävlandes redskap skall sättas tillbaka omedelbart.  

-18-   Den tävlande har rätt att ha hur många spön som den vill upptacklade men får endast använda ett spö åt gången att fiska med. Det är tillåtet att förbereda feedrar men dessa får inte användas förrän en eventuell fångad fisk krokats av och släppts ner i keepnet

-19-   Den tävlande får inte ta hjälp av någon för att håva krokad fisk. Inget annat redskap än håv är tillåtet för att landa fångad fisk.

-20-   Ingen utomstående hjälp får tas av den tävlande. Endast muntlig hjälp från lag kapten eller andra tävlande i samma lag är tillåtet. Deltagare har inte rätt att gå ner till någon annan tävlande under tävlingen.

-21-   Plattform får användas men får inte vara store än 1x1m. Plattformen får inte stå i vattnet om inte arrangören meddelar annat. Extra plattformar får användas men endast för att placera material på.

Arrangören kan välja att dra ett långt band längs med hela sträckan för att få en så jämn och rak sträcka som möjligt. Vid dessa tillfällen är det tillåtet att vada ut till den utsatta markeringen. Tävlande som då bryter mot detta och trycker ut markeringen ytterligare för att komma längre ut kommer bli straffade. Arrangören måste meddela detta innan tävlingen så de deltagande kan förbereda sig innan tävlingen.

-22-   Den tävlande får använda sin peg hur den vill men får inte störa grannarna. Den tävlande skall röra sig tyst och diskret på peggen. 

Det är förbjudet att kasta skräp, mäsk eller annat material längs med tävlingsträckan eller kring parkeringar och samlingsplatser.

Mäsk och beten får inte kastas på grannens peg, all mäskning skall ske inom egen peg. Krokad fisk skall drillas inom den tävlandes peg, fisk som simmar över till grannen räknas inte och skall omedelbart sättas tillbaka. Om den tävlande vägrar göra detta skall fisken släppas i keepnet och vid invägning skall den största fisken (oavsätt om det var den fisken eller ej som simmade utanför peggen) vägas och noteras i invägningsprotokollet. Juryn tar sedan ställning till om fisken skall räknas eller ej.

-23-   Tävlande måste invänta första signalen innan de får gå in i boxen.

          - Efter den första signalen får man börja förbereda utrustningen. De tävlande har 60 minuter till sitt förfogande för detta. Från och med den första signalen får den tävlande inte lämna peggen för annat än att utföra toalettbehov eller ifall en olycka sker som i så fall måste behandlas. Den tävlande har rätt att loda djup fram till start men endast med bombsänke, EJ med feeder.

- Efter den andra signalen börjar beteskontroll, kontrollen börjar från lågt nummer till högt. Den tävlande skall då ha alla beten och mäsk färdigt I officiella burkar och hinkar.

- Den tredje singalen markera starten av tävlingen. Under tävlingen är endast mäskning med feeder tillåtet. Ingen förmäskning utan tävlingen börjar direkt med både fiske och mäskning.

- Den fjärde singalen markerar att det är 5 minuter kvar av tävlingen.

- Den femte singalen markera slutet på tävlingen, efter den singalen räknas ingen fisk om de inte är totalt ovanför vattenytan. Från denna signal får den tävlande lämna sin peg men måste närvara vid invägning.

Om arrangören väljer att inte ha betes och mäsk kontroll försvinner singal två. Arrangören kan också välja att ta bort signal fyra. Detta meddelas i så fall innan tävlingen.

-24-   Medlemmar ur juryn som övervakar tävlingen skall inte störa den tävlande i onödan. De skall observera på avstånd och endast i absolut nödfall störa den tävlande.

 

Invägning

-25-   Invägning skall ske så fort som möjligt efter slutsignalen.

En person är ansvarig för att läsa av vågen på hela sektionen.

Samma våg skall användas till hela sektionen.

Fisken skall vägas in utan extra vatten. Fisken skall placeras i ett nät eller motsvarande för inspektion sedan föras över till ett annat nät för vägning.

Vågresultatet skall redovisas i gram.

Om fiskar är väldigt små och inte ger utslag på vågen (0gr) skall den tävlande få sina fiskar räknade istället. Har flera tävlande 0gr i vikt hamnar den med flest fiskar högst upp i resultatlistan. De som fångat fisk som inte gör utslag på vågen hamnar efter de som har fisk som gör utslag. Tävlande utan fångad fisk hamnar efter de som fångat fisk.

-26-   Keepnet skall hållas kvar i vattnet tills invägning skall ske. Fisken skall behandlas med respekt och försiktighet vid invägning. Efter invägning skall fisken returneras i keepnet och keepnet skall åter i vattnet. Fisken skall sedan återutsättas i vattnet när arrangören meddelar detta. Skulle något ske med vågen eller eventuellt något annat uppstå så att omvägning måste ske får de tävlande som trotsat denna regel och återutsatt sin fisk 0gr i resultat. Detta resultat går ej att överklaga.

 -27-  Den tävlande måste vara med vid invägning och kontrollera att vägningen gått rätt till.

JURY

-28-   En jury skall finnas och skall bestå av två arrangörer, alt förbundsrepresentat och en arrangör, samt de personer som är lottade på A1-A2-A3. Skulle någon av medlemmarna i juryn vara inblandade i en dispyt går näste tävlande på A sektionen in i juryn, alltså A4 osv

-29- Protester skall inkomma senast 60 minuter efter avslutat tävling. Protester lämnas till ansvarig i juryn, arrangören. Protesten kan lämnas muntligt men skall så fort som möjligt lämnas skriftlig.

.-30-  Aktuella regler skall tillhandahållas av arrangören i inbjudan.

 

Straff och varningar

-31-   Straff för olika brott mot regler:

a)   Varning vid brott mot följande regler 11a, 12b, 13, 14, 19, 20, 22, 23 and 26.

b)  diskvalification vid brott mot följande regler 17 and 35 samt efter två varningar för brott mot följande regler 11a, 12b, 13, 14, 19, 20, 22, 23 and 26.

c)   Om en deltager diskvalificeras får han poängen, antalet deltagare på sektionen + 1 poäng. I resultatlistan skall alla övriga tävlande behålla sina platser.(till exempel: X som vart diskvalificerad hamnade på en 8:e plats på sektionen. 8e platsen blir då tom och den tävlande som vart 9a står kvar som 9a.)

d)  Om en tävlande bryter mot reglerna och blir varnad skall detta noteras och sparas i en tid av tre år. Bryter den tävlande mot reglerna igen kan sanktioner vidtas av tävlingskommiten.

-32-   Juryn har rätt att observer och anteckna fel och brott mot regler som begåtts för att sedan rapportera detta till tävlingskommiten.

 

Resultat

-33-   1 – Reslutat.

A – Sections resultat.

a)   Tävlande med högsta vikten är vinnare av sektionen och får 1 poäng, tvåan 2 poäng osv. Har två tävlande samma vikt skall de dela på summan av deras två placeringar delat på två. Exempel: Två tävlande delar på 5e plats(5+6/2=5.5). De får då poängen 5.5 poäng. Ingen får platssiffra 6 utan nästa tävlande får platssiffra 7. Har tre tävlande samma vikt läggs de tre resultaten samman och delas på tre. Exempel: 8+9+10/3=9 poäng var, ingen får platssiffra 8 eller 10.

b)  Tävlande med lägsta platssiffra vinner.

c)  Tävlande som inte fångat någon fisk skall få summan av antalet tävlande utan fisk delat på 2 + antalet tävlande som fått fisk. Exempel 12 tävlande på sektionen, 5 har fångat fisk. 7 har ej fångat fisk. 7/2=3.5. 3.5+5=8.5. Tävlande utan fångad fisk skall ha platssiffran 8.5

B – Total resultat.

a)Fiskas tävlingen över en serie skall detta meddelas i inbjudan.

b)Tävlande med lägst sammanlagda platssiffra är vinnaren av serien.

c)Vid lika platssiffra avgör totala sammanlagda vikten av alla tävlingar i serien.

d)Vid tillfälle av lika vikt avgör högsta individuella vikten.

e)Vid lika högsta vikt avgör lägsta sektionsplacering.

f)Vid lika sektionsplacering avgör totala summan av peg numren under serien.

g)Fiska serien tex över 3 tävlingar och 2 räknas måste tävlande deltaga i minst

2 tävlingar för att få ett resultat i serien.

-34-   De totala resultaten skall meddelas så fort som möjligt efter avslutat serie.

 

Regler för utrustning

-35-

- Spölängden är maximerad till 4,50 (15 fot) meter.

- Spö med rulle skall användas, toppknutet eller take apart fiske är förbjudet.

- Feedern får inte vara större än 5cm i diameter och 7cm långa.

- Max en feeder får användas på ett spö. Ej tillåtet att sätta på flera feedrar på samma tackel.

- Tacklet måste vara glidande. Paternoster riggar, boltrigs eller motsvarande är förbjudet.

- Feedern måste glida på linan men får stoppas av tex en flötesstopper av gummi. Denna skall då sitta minst 30cm från feedern och får inte vara totalt fixerad utan skall gå att dra bort.

- Feeder glidande i en fixerad ögla räknas ej som glidande och är ej tillåtet.

- Används en så kallad methood feeder skall den vara av typen inline eller annan motsvarande glidande modell.

- Endast en enkelkrok får användas, max krokstorlek 10.

- Mäskning med allt annat än feeder(Max storlek 5x7cm) är förbjudet. Tex slangbella, spod,  spomb, baitdropper eller motsvarande är förbjudet.

- Det är tillåtet att fiska med bombsänke, alltså bottenmete utan feeder. Men även detta tackel måste vara glidande.

 

 

 

Sanktionering

-36-   Kvaltävling skall sanktioneras av arrangören.

 

Träning

-37-   Träning är förbjudet på tävlingssträckan från och med närmsta måndagen innan tävlingshelg. Alltså fyra dagar innan tävlingen. Tävlande som bryter mot detta kommer bli diskvalificerad. Fiskas det en serie blir den tävlande diskvalificerad på första tävlingen i serien.

 


dåligt med fiske...

inte mycket att rapportera här inte. Har vart på väg ut och fiskat men så har det kalla vädret slagit till med råge. Har kört lite barmarksträning men annars inget fiske.

Så jag lägger upp en härlig julbild och önskar alla en riktigt god jul!surfing blir det aldrig för kallt för! bilden är från i torsdags. Surfet var nice. låg i 2½ timme. sen orkade inte armarna mera...
nya säsongen har börjat!

Efter matchman brukar jag ge mig själv 1 vecka ledig sen börjar nästa säsong. Nu har inte den säsongen börjat riktigt som jag tänkt. Har inte vart ute och fiskat en enda gång efter matchman. Däremot har jag faktiskt fixat lite med prylarna. Packat upp sakerna efter flytten och kikat på tänk bara steckor att fiska. Finns en del att välja på här runt Halmstad. Har också vart på tävlingsmöte. Intressant... minst sagt...

Vad kan man då säga om nästa års säsong? Jo det ser ljust ut. Förutom SM arrangörer som verkar vara omöjligt att hitta. Hur svårt ska det vara? Finns det ingen som vill arrangera ett SM? så svårt behöver det inte vara. Kom in med ansökningar.

Nästa års höjdpunkt är Klubblags VM med Constellationstockholm. SKa bli otroligt kul. Sen har vi EM och VM att se fram emot. Förutom alla tävlingar i Sverige. Sen har vi ett Feeder kval att genomföra. Ser fram emot detta också. SKa bli intressant. Håller på att ut arbetar ett konsept och ett bra vatten för just kval. Ser ljust ut. har hittat vatten och tror mig hittat utformining på kvalet för att få ut den bästa feeder fiskaren. Tänkte att första året är det bäst att bara köra en helg för att kolla av intresset, är det större än jag tror kankse det blir två helger nästa år. Kommer det 40 pers är jag nöjd. Gissar på att några tror att feeder kan vara "en genväg" till ett VM men jag tror tvärt om. det kommer bli hårt!

Mera om det senare.

Freddan

Läsa information

Skrev ett litet inlägg på metetorget om hur man tolkar information man får. Vart kanske lite drygt, men de var inte meningen. Hur som helst är det kanske något som flera borde tänka på. Hur ofta händer det inte att man innan en tävling hör följande :- Det är fullt av fisk! kommer bli skit bra! Jag hade 20kg på 2 timmar igår.

Jo visst kan de vara bra fiske. Men det har också en del med förutsättningarna att göra. Saker som man bör ta i beräkning när man gör sin bedömingn är följande:

- Vilken typ av vatten fiskar jag i, kanal, å eller sjö?
- Hur stor är normalt segervikterna i vattnet?
- Hur stora var fiskarna, hur många fiskar var det på den vikten.
- Nappade det från start eller kom fisken sista 35 minuterna.
- Var det flera där och fiskade, i så fall hur mycket fick dom och när fick dom fisk?
-Fick dom fisk samtidigt som jag eller fick dom fisk när jag inte fick fisk. Fick dom samma fiskarter som jag eller andra?

Säg att du sitter och tränar. Du kastar i 8 bollar i grund och det nappar mört direkt från start och bara ökar hela tiden. Efter en timme har du ca 80 mörtar i nätet och det fortstätter att nappa bra. Det spelar ingen roll om du mäskar eller inte. Fisken nappar som bara den. Då är det inte så svårt att förstå att du antagligen sitter på ett ställe med mycket fisk eller så är det mycket fisk i vattnet.

Om du istället hade suttit i en kanal och inte haft ett napp på en timme för att sen få enstaka fiskar och sakta öka till fler och flera. Det nappar sen väldigt bra efter tre timmar. Du börjar nu också få skimmers och någon enstaka brax. Efter 4 timmar har du fått en del mört, 12 skimmers och 2 braxar. Det nappade överlägset sista timmen. Hur hade du tolkat detta? Som om det finns skimmers och brax samt mört och att det kommer nappa bra på tävlingen också men att det kommer ta en stund innan det börjar nappa? ELLER hade du tolkat det som jag att det inte finns så mycket fisk i kanalen. Anledningen till att det inte nappade på direkten var att det inte fanns så mycket fisk i området. Det var också därför du fick fisk på slutet och därför skimmers och brax kom sent. De kom till mäsket men fick simma en bit. Kommer de då att simma just till ditt mäsk på tävlingen eller kommer de simma till det som är närmast först?

Hur ska man då tolka information? Vart lär man sig att tolka olika information och läsa ut vad som kommer hända, hur gör man? Jag har aldrig lär mig så mycket som när jag var kapten eller runners under en veckas träning på VM. Då ser man olika taktiker som man kan väga dom mot varandra, man ser flera lag träna och har flera runners som ser olika saker. Det är inte lätt att dra rätt slutsatter av det man ser. Tro mig jag har sett och tolka info fel många gånger! Men nu känns det som om jag ganska snabbt kan dra en bra slutsats av det jag ser. Problemet i sverige är avsaknaden av träning. Det tränas för lite och man har för lite information att göra sin bedömning av. Dessutom fiskas vattnen för lite. Vi vet för lite om hur vattnet reagerar på olika tider på året, hur ett ordentligt fisketryck påverkar tävlingen med mera. Därför blir reslutatet inte vad man önskat, för många parametrar spelar in. Du kanske tolkade din information helt rätt men så slog vädret om lite och allt blev helt fel. Det har hänt under VM också men då har man ofta runners som kan säga till att det inte ser ut som under träning och man ser vad som händer tidigare, även om det under VM/EM på en tretimmars tävling oftast är för sent att ändra på något så vet man vad som är på gång. På tävling hemma är det svårare. Det tar längre tid att fatta vad som händ och framförallt hitta tillbaka till rätt spår.  Små små snedsteg kan förstöra en helt tävling.

Träning inför tävlingar är något jag ofta tänker på. Hur man tolkar information om vatten, fiske, förväntade vinnarvikter och kunskap om vilka tackel som skall användas mm. Det tar tid att bli bra på att meta och man får aldrig stanna till och tänka att man kan det här. Att ta efter andra och försöka göra samma sak är inte heller bra. Man kan så klart ta delar men att härma saker rakt av gör inte någon nytta. Chansen att man är bättre än personen man härmar på en teknik är väldigt liten. Men lägger man till egna saker och försöker förbättra är chansen stor att man faktiskt gör något bättre och får ett bättre resultat i slutänden. Fiske som alla tävlingssporter handlar om att utvecklas och att hela tiden försöka komma vidare. Försök att lära av sina misstag och se vad som faktiskt hänt.

Läste en riktigt intressant artikel om idrottspsykologi häromdagen. Tror jag skriver något om det senare. Handlade om begränsningar och hur man jobbade med sina positiva och negeativa sidor. Sjukt intressant! återkommer som sagt till det senare.

Bara döda fiskar följer med störmmen.

Freddan, nu mera i från Halmstad. Skåne watch out!


Tillfälligt avbrott?

Japp då var man tillbaka. Ingen ny dator men väl en gammal lånad sak.

Har hänt en hel del sen sist. Största saken är väl att jag är klar i skolan och kommer flytta söder ut. Halmstad. Ska bli nice. Lite nya fiske vatten att botanisera i. Har ju allid förespråkat att man ska fiska olika vatten så mycket man kan så de blir fin fint.

Fiskade en lite kula i Hjälmare kanal, Bergskanalen, för ett par veckor sedan. Det var riktigt kul. Drog kanten uppströms. Fiskade take apart kort och bolo på andra sidan efter små mörtarna. Fick ingen fisk på take apartet första två timmarna men sen släppte det. sista timmen var riktigt bra. På andra sidan fick jag en del mört och små sarvar. Men inget vidare bra drag, framförallt tog det ganska lång tid. Men efter som det nappade körde jag på en stund. Ungefär mitt i tävlingen rullade en sutare på min take apart plats flera gånger. Testade med allt från majs till maggot men den vägrade nappa. Trots att den varje gång jag koppade i något dök till botten och började äta. Bubblade som tusan. Tänkte att jag får låta den äta i fred en stund och testa igen. Kastade ut på andra sidan med mitt lätta tackel, 0.08 tafs och 20krok. fick några mörtar sen dog platsen helt och då händer det. Sutaren plockar upp en singel blodis... lyckas drilla sutaren till håven och få upp den på mitt tunna bolo tackel under 25 sekunder! Hur gick det till tänker ni kanske? Jo jag tänkte att jag inte har någon chans att sätta press på fisken så jag gjorde tvärt om. Vevade sakta sakta in fisken mot mig och när jag sen sakta drog spöt uppåt kom sutaren med utan att rusa en meter. Den kom upp med stjärten först och när den nästan var på håv avstånd ville den ner igen så då gav jag efter igen. Andra gången kom den upp på perfekt avstånd, även denna gång med stjärten först(ni som metat sutare vet att då är dom inte trötta utan vill gärna göra ett par rusningnar till) gjorde en kraftig skopning med håven och fick i fisken. Fick sen hålla håven med bägge händerna för sutaren gjorde allt den kunde för att simma igenom håvnätet. COOLT! funkade på sutare också, har tidigare gjort så här på karp med take apart men aldrig på sutare och rullspö eller bolo. Måste testas igen. Sutaren vägde en bit över 1½kg och var en välkommen bonus.

Fick sen igång fiske på take apartet. Det nappade riktigt bra när de var en timme kvar. Det började också komma några skimmers och braxar. Fick några stycken och sen dog fisket helt. Fattade ingenting förrän jag hörde Hedlund bakom frågande om det nappade. Fisken hade blivit skrämd och slutade nappa. Jag fiskade ganska kort typ 9m och djupet var inte mer än dryga 2m. Inte för att Hedlund är överdrivet ful men skuggan av honom och den små rörelser som han gjorde när han kom gående var tillräckligt för att skrämma fisken. Har vart med om detta vid flera tillfällen i kanalen. Väldigt anmärkningsvärt att fisken är så lättskrämd. Uffe satt och snackade en stund och sen gick han. Efter ca 15min från att han gick började de nappa igen men då var de bara 10 minuter kvar. Fick i hop ca 8.4kg och kom tvåa totalt. Andra kanten vann på 8.5kg om jag minns rätt. Sen var det ett hopp ner till trean som hade 4kg och några hg. Så man kan väl säga som Patrik Dahlström sa, :- det var jämt på kanten... hahaha.

Hur som helst hade jag riktigt kul fiske och fick jobba hårt för att få fisk. Det nappade mer eller mindre hela tävlingen och jag hade lite över 100 fiskar. Hjälmare kanal är ett fantastikt kul vatten. Även om man sitter i mitten och inte får så mycket så måste man jobba som en tok för att få respons.Syrran gifte sig förra helgen. Så då missade jag stockholms DM i södertälje kanal i år, tyvärr efter som jag tycker det är så jädrans kul där! Slider och take apart brukar vara bäst. mört och skimmers om man har lite flyt.

Missar också Söderhamnsån i år. Morfar och Mormor firar 60 årig bröllopsdag och har bjudit in hela familjen. Bäst att hänga med så länge de hänger med...

Men något som jag inte missar är Matchman! Också en av de roligaste tävlingarna vi har! Man går och längtar hela året efter den tävlingen! ska bli sjukt kul!Det har också fiskats kval i götakanal. Fisket var enligt mig något av de bästa jag sett i kanalen. Jämt och bra, även om löjan förstörde en del för många. Vad som framförallt var possitivt var att det fanns ganska gott om fisk. Det var inte en stor fisk som avgjorde hela tävlingen. hade man 10 skimmers och 10 mörtar var de en bra fångst. Kul också att rullspö kom att spela en roll. Många mixade fisket mellan rullspö och take apart. Andra passet var rullspö överlägset. Vädret hade man så klart kunna önska mera av men skit samma egentligen. Att flytta prylar var jobbigt och att packa ihop i mörker var en missberäkning från min sida. Mörkret kom fortare pga regn och moln. Tror inte prylarna har torkat upp helt ännu...

Jag tycker vi behöver flera såna tävlingar där vi fiskar efter 1-3kg men med små skimmers och annan mindre fisk. Jag tycker det utvecklar mig som metare mer än att "satsa allt" för 25kg på en tävling.Filar på kvalet inför nästa år, målsättningen är att ha både datum och vatten klara innan tävlingsmötet 19 nov. Lutar åt tre helger med två tävlingar per helg. Vatten är något som jag försöker välja med omsorg. Jag vill gärna ha tre helt olika vatten. typ ett strömvatten, en kanal och en sjö. Får se hur de blir.

Feederkval ska vi också klämma in. Samma där, har funderat mycket på hur vi ska fiska kvalet och vart vi ska köra. Har några alternativ som jag måste diskutera med landslagsledningen. Räknar med att också ha det klart till 19 nov.

thats it for now. over and out, Freddan

Freddan rapporterar från stenåldern...

Drog in årtusendets datacrash i förrgår. Ingen aning om vad som hänt, försökt med allt men den vill inte vara med längre. Så här har det vart: Startar datorn, den går igång och så just som man tror den ska komma fram till startsidan där man loggar in så blinkar ett blått meddelande förbi i 1 millisekund sen står det "unexpected shutdown...bla bla bla och så räknar den upp i procent hur långt det gått. när den når 100% så kommer nästa meddelande, ett fel i windows gör att datorn inte kan starta. sen får man flera alternativ på vad man vill göra, starta i säkert läge, starta från sista gången den funkade, starta normalt och ett till som jag inte minns nu. Vilket alternativ jag än väljer så startar datorn om sig som jag nämnde ovan. Har testat att köra recovery skivan och det står att den kört recovery framgångsrikt och att allt ska vara bra men icke. Samma visa igen, datorn startar om sig. Någon som är expert eller haft samma problem själva?

Jag som hade lite på lur som jag tänkte publicera framåt hösten, nu gick det i stöpet. Får antingen skriva på nytt, laga datorn om de går(om de nu finns något kvar på hårddisken) eller skita i det helt.

Ska iofs bli intressant att se hur man klarar att leva utan dator. Kan ju bli intressant...
Fick en fin kommentar i ett mail ang gäddan som biter harrfiskaren i handen. "så går det när man ska sätta tillbaka fin matfisk! fish is food!"


längtar tillbaka

Phil har lagt upp lite filmer från Uk. Här är några korta filmer från när vi var där för några år sen. Sjön är Bolingey. Fiskarna är karp, spöt är take apart och elastik svart hydro. Körde 0.18 rakt igenom om jag minns rätt. Krok storlek 14.tusan vad kul fiske de var. Den dagen fick vi nog över 100kg var på 5 timmars fiske. sjukt mycket och stor fisk. Måste tillbaka dit snart. Någon som är intresserad av en tur till england och fiska lite? Har vart i kontakt med Clint som driver White acres och kommer vi över ett gäng sätter han ihop en tävling åt oss om vi vill. Han fixar med lotning och invänging. Skulle kunna vara riktigt kul om vi åkte ner ett gäng och stannade en vecka. Fiskade någon dag, körde en tävling och så fiskade några dagar och så en tävling till. Kan säkert få hjälp med hur man ska fiska och vilka tackel som skall användas. Någon intresserad?
här har ni en till film som jag hittade på samma ställe. Och så undrar folk varför jag inte gillar gädda..Ska försöka få lite mera fart på bloggandet i framtiden. Ligger lite halvfärdia saker och väntar.

ses och hörs, Freddan

SM GULD SM GULD SM GULD SM GULD.......!

Japp de blev guld på lag sm i Snogeholmsjön.

kort om fisket. Taktiken var enkel efter som vi nog var enda laget som inte vart där och tränat. Vi konsenterade oss på att fiska kortspö efter mört och björkna samt skjuta ut mäsk på waggler platsen ca 35-40 m ut. Sen fiskade vi feeder.

Vadningen var perfekt, sandbotten att stå på och enkelt att sätta upp. Min egen insatts var väl under all kritik första dagen då jag missade massor av napp och tappade fisk. Men men så kan de vara. Fick ingen fisk på kortspö, eller jo de fick jag en mört och en abborre första timmen. Men när fisken kom in på waggler platsen fick jag desto mera.  12 braxar av varierande storlek från 300gr till 2½kg. Fick bäst på slider, vilket var väldigt kul! Vägde in lite över 15kg och kom 8a på sektionen. borde ha fiskat bättre och slagits om 3e platsen på 19kg. Var inte många fiskar ifrån.

De andra i laget gjorde sitt och rapporterade in 1,2,3 på sektionerna. alltså 14 poäng. Tomas var den som vann sin sektion.

Andra dagen trodde vi på en andradags effekt men var beredda på att det även kunde bli totalt tvärt om. Några sektioner fick vi bra på kortspö i perioder och jag själv räddade mig med två feta braxar på feeder. Var av den ena kastade jag på vak... fick först en brax på feeder och så någon liten skimmers. Efter 40 min på kortspö, där de då nappade bra, såg jag en brax rulla på min feederplats. Kastade ut och det tog inte 10 sekunder innan nappet kom.

Mårten på peggen vid sidan krossade mig på kortspö och jag delade 4e platsen med Anssi. Några dåliga beslut sista 10 minuterna kostade mig ett par placeringar, borde ha vart smartare och fiskat upp några mörtar istället för att försöka få en brax till. Men men, hade jag fått en bra hade jag vart 2a och hade jag fått några mörtar till hade jag vart 3a så de är svårt att avgöra.
Hur som helst, vi dunkade in 15 poäng andra dagen och höll de jagande lagen bakom oss.

Mäsket bestod så klart av Geers, på feeder körde vi gamma feeder och på kortspö efter mört var de Voorn som gällde.

Snoge var ett sjukt kul vatten med stor potential. Jag åker gärna tillbaka. Till de lag som valde att stanna hemma säger jag bara, ni missade något extra. Naturen, fisket och stämmningen i vassen var oslagbar. Måste vara sveriges fiskaste tävlingsvatten.

Nu ser vi fram emot VM i Serbien nästa år och planeringen har redan börjat.


Fish o mania

Till helgen är det dags för fishomania finalen. Var på väg dig för att kolla men så sket det sig i sista sekunden. Hittade billigt flyg, 790:- men när jag skulle boka hade priset gått up med 2000:- sket i det då. Hade vart sjukt kul att åka över och kolla. Även om fisket inte är som här så hade stämningen och atmosfären vart värt resan. Nu blir det Växjö och lite eget fiske istället. Känns riktigt bra det också.

Först fish o mania. Rob Wooton... vad kan man säga, han vinner allt han är med på. Allt från karpdammarna till stenhårda kanaler där man fiskar efter 1kg småfisk för att vinna. Rob skrev på ett kontrakt förra året med Middy som gör att han idag kan fiska på heltid. Han jobbade som svetsare efter skolan i 3 månader sen blev det pappas fiskebutik och fiske på heltid. Nu är det bara fiske... stackare...

En annan som jag fiskat med i england är Sean Huggins. Också han supertrevlig kille som bjuder på det han vet om man bara vågar fråga. Sean vann engelska mästerskapen för några år sen och även han fiskar väldigt mycket. Dock inte heltid. Han är målare till yrket och har en familj med fru och fyra barn. Sean vann kvaltävlingen i Makins fishery och det var ingen slump. Han har nog vunnit flera tävlingar där än jag fiskat i hela mitt liv. Det är bokstavligen talat hans värld. Där fiskar han nog ett par gånger i veckan under hela året.

Det ska bli väldigt intressant att se vad de två herrarna kan åstakomma under fishomania finalen. Sean har sagt att det som kommer avgöra vem som vinner är lotten. Han och Rob har vart där och tränat ganska flitigt och fiskat flera tävlingar där. Det som de kommit fram till är att man vill ha peggen närmast "airiatorn"  9 av 10 tävlingar har vunnits från den peggen. Även när den vart avstängd. Fisken samlas runt den och efter som barb är huvudfångsten kommer det bli helt avgörande då de gillar syresatt vatten. Men det skall också ha satts i mera karp och skimmers så man ska kunna fiska efter andra arter från andra peggar. Dock ingen som är med som tror på detta...

så vi får se. Mina pengar ligger på Rob med Sean som stark andra kandidat.

Nicklas, Tom P kommer inte vinna om det inte blir feeder fiske med methood feeder mot ön som gäller. Tror inte han vinner ändå.  Sätter en påse Geers Gamma feeder på det...hahahaha

Jag laddade ner fisho förra året ska se om de lägger ut den i år också i så fall kommer tips här om vart man kan ladda ner den. Är det någon som har sky och kan spela in den så tar jag gärna en kopia.

Missa inte heller Fishomania champions of champions som fiskas på söndagen med alla vinnare genom tiderna. Det kan också bli en intressant tävling.Som jag sa missar jag fisho och då blev det Växjö istället. Ska bli kul! länge sedan jag fiskade Trummen under sommaren. Ska bli väldigt intressant att se vad värmen har ställt till med. Hoppas det är lite likt hur det var sist.

Nya feederspön och nya planer. Ska bli skönt att fiska lite. Kommer rapport efter helgen, om jag har tid...lovade lite rapporter tidigare. Men jag vet i tusan. har knappt tid med någonting känns det som. Skolan går mot sitt slut och det har vart väldigt intensivt. Försöker hitta en lärlingplats som rörmokare så är det någon som har en plats till förfogande är jag intresserad. Flyttar mer än gärna! Skåne är fint...;) Calle känner du ingen rörmokare som vill ha en lärling? jag jobbar bra, hårt och har hög arbetsmoral! enda nackdelen är väl att jag fiskar en del...eller de kanske är plus? hahaha..

har fiskat skimmers på hemma plan, älskar skimmersfiske! sjön är sjuk! Finns allt där, sist jag var där fick jag följande arter. Skimmers, löja, mört, sutare, ruda, sarv, fetbrax på 2kg och så hade jag en karp på platsen men den ville inte nappa, bara rulla. En annan kille fiskade en bit från mig och han fick en Asp(!!!) på drygt 3kg.... och så går det ryckten om att det fångats Mal i sjön. Är det möjligt frågar ni er? jo det är faktiskt sant! grymt vatten!

växjö imorgon, ses och hörs. Freddan

GRATTIS!

IIIITS MY BIRTHDAAAAY AND IM GOOONA PAAAARTY, LIKE ITS MY BIIIIRTHDAAAAY...!

Grattis Freddan!


Tack tack tack...


mera mete!

Jaha så tänkte jag försöka skriva några rader om vad som hänt och vad som händer.

VM gick riktigt bra för svenska laget och det var ytterst nära att de knep en top 10 placering. faktiskt bara en halv poäng från att komma 10a. Kent ledde vägen första dagen med sin sektions 2a och Holst visade vart skåpet skulle stå andra dagen när han vann sin sektion och fortsatte med landslagets fina serie med sektionsvinster de senaste 5 åren. Förra året var första året sen Go Sweden drog igång som vi missade en sektionsvinst. Jag är fullt övertygad om att det bara är en tidsfråga innan vi faktiskt tar en medalj på VM. Individuellt eller lag spelar ingen roll. Stämmer det så är vi där! Jag ser väldigt mycket fram emot de kommande tre åren och den hjälp vi fått av Geers. Johan på Geers tog bilen(!!!!) och körde ner till Spanien för att hjälpa killarna att blanda mäsket! snacka om seriös uppbackning! Även han var nöjd med resultatet. Good start for us! som han så fint sa.

Laget var också väldigt nöjda med Geers som sponsor och gillade mäsket. Känns också bra för framtiden.


Jag då? fiskat? jo jag har faktiskt fiskat en del den senaste tiden. Blandat lite allt möjligt, take apart, waggler, feeder och slider. Har en ny favorit sjö som jag spenderat dagarna i. Tar 20 minuter att åka hemmifrån tills jag har lastat ur grejorna på peggen. Sjön är full av skimmers och sjukt kul att fiska.

Har investerat i ett par nya feederspön, Spro Leo Koot. Sjuka spön! Im in love...! så nu ser fram emot feeder VM, eller till en början ett kval. Ser ut som om det kommer bli ett kval nästa år eller eventuellt sent i höst. Beror lite på. Jag väntar på komplerande regler till VM och mera info om VM vatten. När jag fått reglerna kan jag börja planera kvalet i detalj.
Intresset för feeder kval verkar stor, det är kul! Har några ideer kring kvalvatten som jag tror kommer bli riktigt bra. Vänta och se, det kan bli fin fint fiske!

Närmast väntar lite semester om en vecka, kanske tar en tur till Växjö och fiskar tävlingen där. Hade tänkt åka till Granö och fiska men nu finns inte den tävlingen längre så då planerade jag in något annat den helgen. Så går det, tävlingar dyker upp och försvinner efter ett par år. Helt naturligt även om det är lite trist. Hoppas det kommer nya spännande vatten istället.

Sen ser man ju fram emot att få besöka sveriges enda(?? örebro kvalar kanske också in) metearena i Lillån, Orsa. Har vart en massa snack om detta vatten så när tävlingen dök upp var de bara att kasta sig på telefonen och anmäla sig hos Herr Lilja.

Så när man är på väg hem därifrån är de hög tid att planera lag SM. Vadande fiske! sjukt kul! och i augusti måste det vara 25grader i vattnet i skåne. får väl ta med badbyxorna istället för vadare. Ska bli kul att fiska ett nytt vatten och så är de på tiden med ett SM i södra sverige. Skönt för skåningarna att slippa åka så långt kan jag tänka.

Ses och hörs, Freddanvm spanien

Har hittat lite filmer och annat smått och gott från spanien. Vad jag kan förstå så har det vart en arrangörskatastrof från start till slut. Italienarna har speciell påtalat detta. Vågar och vågnät har saknats när sektionen skall vägas in, vågar har gått sönder, vägningen har vart allmänt kaotisk. Också påtalade italienarna att en engelsk metare fortsatte skjuta ut stora mäskbollar efter de 5 minuterna med grundmäskning. Något som inte är tillåtet. Detta brydde sig inte arrangören om utan såg mellan fingrarna.

Hur som helst verkar det ha vart fint fiske över lag. Svenska laget hade en bra taktik och lyckades delvis genomföra den. Kent lyckades bäst med en 2a plats första dagen. Fångsten bestod av catfish och tre karpar. hans 99 fiskar vägde 9.7kg och var bara 300gr från sektions segern.  Holst fick stora lunsar och kom 6a på en sektion med många stora fiskar och det var även här dagens högsta vikt kom lite över 15kg. Holst hade över 10kg. Calle fick också karpar och kom 7a på sin sektion. 8.8kg hade han. På Calles C sektion var den undersektionen han satt på bäst och Calles vikt hade räkt till att vinna den andra undersektionen.

Roger satt på det som var tippat att bli den sämsta sektionen, den grundaste. Här valde man att lägga mest vikt på waggler fisket och Roger fiskade som de gjort på träning då de fick bra med fisk på den sektonen. Det räckte tyvärr inte så långt utan han blev 15e man. Den sektonen var klart bäst på låga nr. De första tre nr hade mycket djupare och mera fisk. Vilket visade sig i resultaten då de var 1a,2a,3a. klart bättre än övriga.

Hur Anders fiskade vet jag inte riktigt men han slutade på en 11e plats.

Här är lite filmer från första dagen. Fet karp som Belgaren på Calles sektion drog upp. 5.7kg... 

 


RSS 2.0